“เชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้” เพราะท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้เองได้ 
| |

“เชียงดาวเมืองแห่งการเรียนรู้” เพราะท้องถิ่นลุกขึ้นมาจัดการเรียนรู้เองได้ 

เรื่อง: สุวรรณ ยาจิง…

ลำปาง ครั่ง รักษ์: อัตลักษณ์ใหม่ ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงและจับต้องได้
| |

ลำปาง ครั่ง รักษ์: อัตลักษณ์ใหม่ ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงและจับต้องได้

เรื่อง: รัชชา สถิตทร…

เด็กมน. กลับบ้านบ่อย (?) : จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น (เมือง) มหาวิทยาลัยของทุกคน
| |

เด็กมน. กลับบ้านบ่อย (?) : จะทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็น (เมือง) มหาวิทยาลัยของทุกคน

เรื่อง: ปองภพ ดั่นสม…