ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน”
| |

ประกาศผลการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน”

โครงการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน” ภายใต้โครงการเปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities 2022) มีวัตถุประสงค์คือ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)…

ฉำฉาของทุกคน Chamcha For All!
| |

ฉำฉาของทุกคน Chamcha For All!

มูลนิธิสื่อประชาธรรม กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง และเครือข่าย เชิญชวนร่วมงานมอบรางวัล (มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท) การประกวดภาพวาดของนักเรียน อ.สันกำแพงภายใต้หัว “ฉำฉาของทุกคน” ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00…

เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน จาก โรงเรียนสันกำแพง ถึงโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
| |

เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน จาก โรงเรียนสันกำแพง ถึงโรงเรียนบ้านหนองโค้ง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อประชาธรรมร่วมกับ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง  และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกันจัดทำโครงการ “เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน” ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities…