เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร
|

เยาวชนมองสันทรายผ่านเมนูอาหาร

เมื่อวาน (12 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดเวทีอบรมการสื่อสารรณรงค์กับเยาวชนพลเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 20 คน การจัดอบรมในครั้งนี้ สื่อประชาธรรมมองว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่ อย่างเรื่องการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่เกิดจากการทำเกษตร ยังคงต้องการการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากคนในชุมชน…

คนสันกำแพงพบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ หารือเร่งฟื้นฟูฉำฉาป่วย
|

คนสันกำแพงพบแขวงทางหลวงเชียงใหม่ หารือเร่งฟื้นฟูฉำฉาป่วย

เมื่อวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.30 น. ทางกลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวแทนจากชุมชนโหล่งฮิมคาว กลุ่มผู้ประกอบการ และมูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ร่วมกันพูดคุยหารือแผนการทำงานดูแลต้นฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายวัฒนธรรม กับทางแขวงการทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  นิคม เทพบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่…

สันกำแพง: Green, Art & Craft
|

สันกำแพง: Green, Art & Craft

สันกำแพง อำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหมเพียง 20 กว่ากิโลเมตร แต่ต้นทุนทางเศรษฐกิจ ผู้คน วัฒนธรรมนั้นมีความหลากหลาย มีหลายชุมชนที่กำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ต้นทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ที่มีความร่มรื่นและชวนให้ผู้คนหลงไหล ประชาธรรมชวนมาดูว่าแต่ละพื้นที่ทำอะไรกันบ้างเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนของสันกำแพง