ข่าวสิทธิมนุษยชน

เชียงใหม่/มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงเปิดเวทีรับฟังความเห็นปชช.ภาคเหนือต่อร่างพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ พ.ศ...
09/10/2013 - 12:22
เชียงใหม่/เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย เปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง นโยบายรัฐและการพัฒนาที่กระทบต่อชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
08/09/2013 - 13:27
เชียงใหม่/ วงเสวนามหกรรมชนเผ่าพื้นเมือง - กรรมการสิทธิฯ เห็นพ้องรัฐต้องหนุนเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน จัดนโยบาย หนุนสิทธิสอดรับปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง(UNDRIP)
08/08/2013 - 18:00
เชียงใหม่/ศาลฎีกาพิจารณาคดีมีคำสั่งให้นายมานิตย์ อินตา ชาวบ้านพรสวรรค์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ย้ายออกจากพื้นที่ ภายหลังกรมป่าไม้ฟ้องร้องคดีชาวบ้านรุกที่ป่าสงวนกว่า 47 คน
08/06/2013 - 19:44

Pages

Subscribe to ข่าวสิทธิมนุษยชน

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร