ข่าว-บทความ

หากเอ่ยถึงแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยบริเวณชายแดน หลายคนอาจมองว่าเป็นภาพที่คุ้นชิน เป็นเสียงที่คุ้นหู มีงานศึกษาวิชาการหลายชิ้นนำเสนอให้เห็นภาพของการข้ามแดนไป-มา บ้างมาแค่ชั่วคราว บ้างมาสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อจะเดินทางเข้าไปทำงานในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ให้ค่าตอบแทนมากกว่าเดิม
08/15/2017 - 02:02
ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) และสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (สชพ.) ร่วมกับภาคีองค์กรและเครือข่ายที่ทำงานกับชนเผ่าพื้นเมือง จัดงานสมัชชาระดับชาติว่าด้วยสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเ
08/08/2017 - 21:19
คำนิยามผู้สูงอายุ ปัจจุบัน องค์การสหประชาชาติ ยังไม่มีคำนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าเป็น ผู้สูงอายุ Older/Elderly person โดยองค์การสหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการนำเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ใช้อายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ในกา
07/22/2017 - 09:59
งานไทยศึกษาครั้งที่ 13 ในหัวข้อเรื่อง “New Media, Old regimes: Deconstruction and Reconstruction of Thai Media เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการตั้งข้อสังเกตของความเป็นสื่อใหม่ของบรรดาสื่ออิสระทั้งหลาย เช่น ประชาไท ประชาธรรม TCIJ ไทยพับลิก้า อิศรานิวส์  ฯลฯ ประชาธรรมเห็นว่ามีเนื้อหาน
07/21/2017 - 18:34
วงสัมมนาชู MIDL สร้างการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมไทย นักวิจัยระบุ ยุคสมัยแห่งการเท่าทันสื่อ อำนาจการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือประชาชน เสริมพลังให้เสียงที่ถูกละเลย ด้าน"สุภิญญา" ชี้เปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนอิสระ สร้างพลเมืองดิจิตอลที่มีคุณภาพ หนุนใช้ เทคโนโลยีสร้างพลังความคิด-
07/20/2017 - 03:07
หลังจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)จัดโครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ จ.เชียงใหม่เพื่อแก้ปัญหาจราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)เป็นที่ปรึกษา โดยที่ประชุมเห็นชอบเลือกรูปแบบโครงการเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาหรือแทรม เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่
05/23/2017 - 20:14
เครือข่ายเเรงงานภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย องค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน กว่า 15 องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนคนทำงานงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านผู้ว่าฯเชียงใหม่ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นค่าจ้างเพื่อชีวิต (living wage) ในอัตร
05/01/2017 - 02:15

Pages

Subscribe to ข่าว-บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร