บทความ

ประชุมโลกร้อนครั้งที่ 18 20 ปีการเจรจาโลกร้อนที่ไร้รูปธรรม "การเจรจาขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน สัดส่วนผู้เข้าร่วมคณะเจรจามีนักวิชาการ ข้าราชการ และที่สำคัญตัวแทนทุนอุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
01/07/2013 - 13:05
ความสั่นสะเทือนต่อมุมมองของผู้คนที่มีต่อวงการยุติธรรมไทยในผลของคำพิพากษา การปฏิบัติต่อนักโทษและการไม่ได้รับสิทธิประกันตัวจนต้องตายในคุกว่าทุกคนเสมอกันในเบื้องหน้าของกฎหมาย(equal before the law)ตามหลักนิติธรรม(Rule of Law)แล้วล่ะหรือ
09/05/2012 - 11:48

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร