บทความ

�������� การดำเนินการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศในหลายกรณีได้สร้างความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ปัญหาเช่นนี้ดำเนินต่อไป และเพื่ออำนวยให้ทั้งภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใส ที่จะร่วมกันคิด หาจุดยืนร่วมกัน อันจะนำไปสู่ท่าทีของประเทศไทยในการเจรจา และการได้มาซึ่งความตกลงระหว่างประเทศที่เสริมสร้างความเสมอภาคทางสังคม และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยสมควรจะมี “ข้อบัญญัติที่เหมาะสมในรัฐธรรมนูญ” เพื่อช่วยสร้างธรรมาภิบาล และเพื่อเป็นกรอบสำหรับการมี “กฎหมายการจัดทำความตกลงหรือหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ” ต่อไป
05/05/2007 - 00:00
�������������� ขณะที่ คมช. และ รมต.หลายคนในรัฐบาลชุดนี้ กำลังออกมาข่มขู่การชุมนุมเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรประชาชนทั่วประเทศ ทั้งกลุ่มอำนาจเก่า ไม่เก่า มีท่อน้ำเลี้ยง หรือไม่มีท่อ พร้อมขู่จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด และจะตรวจสอบเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของแกนนำทั้งหลายอย่างถี่ยิบ แต่นอกจากโวหารเหล่านี้ ดูเหมือนว่าพวกเขา ยังไม่ได้ให้เห็นถึงกึ๋นหรือ ภูมิปัญญาว่าจะแก้ไขปัญหาการชุมนุมอย่างไร ด้วยวิธีไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกร ดังเช่น การการชุมนุมเรียกร้องของสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่ม จำกัด และกลุ่มเกษตรผู้ปลูกหอมแดง อำเภอแม่แจ่ม กว่า 300 ราย ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยเรียกร้องขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อแทรกแซงปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ ฤดูกาลผลิตปี 2549/2550
04/26/2007 - 00:00
เหลียวหลัง ... รัฐบาลทักษิณ นโยบายรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ที่แถลงต่อรัฐสภาทั้งในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 และวันที่ 23 มีนาคม 2548 มีความชัดเจนว่า “จะขยายขอบเขตสวัสดิการด้านแรงงาน / การประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ”
03/28/2007 - 00:00
วิกฤตอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และทั่วภาคเหนือตอนบนในห้วง 10 กว่าวันที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้   กล่าวให้ถึงที่สุดแล้ว ก็คือ ผลพวงของการกระทำ 2 ระดับบนโลกใบนี้ คือ
03/20/2007 - 00:00
นับแต่วันที่มีการใช้สิทธิเหนือสิทธิบัตรยาของรัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขต่อ ยาสามรายการ� พบว่า มีผู้ที่เห็นประโยชน์ของการดำเนินการดังกล่าวต่างออกมาแสดงความเห็นในการสนับสนุน� โดยมุ่งทำความเข้าใจเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายไทย และ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ� ประโยชน์ในการเข้าถึงยาของประชาชนผู้จำเป็นต้อง
03/19/2007 - 00:00
แหล่งข่าวใกล้ชิดนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เปิดเผยว่า พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ติดต่อทาบทามนายไพบูลย์ทางโทรศัพท์ในช่วงเย็นของวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อขอให้มาดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ด้านสังคม โดยให้ดูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก โ
03/07/2007 - 00:00
��� ...แม้เสียงของคนทุ่งค่ายจะบอกว่าไม่ต้องการนิคมอุตสาหกรรม�แต่ก็มิได้หมายความว่าการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจะยุติได้โดยง่าย�เพราะความพยายามในการผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมนั้นจะเป็นหนึ่งในแผนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจในภาคใต้�หากชาวทุ่งค่ายไม่เอา�ภาคธุรกิจที่มองเห็นแต่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจนได้ พลังของคนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญยิ่ง...
03/05/2007 - 00:00
จรรยาบรรณ เป็นจริยธรรมพื้นฐานของบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทั้งหลาย กล่าวคือ  การกระทำการใดๆ ของผู้ประกอบวิชาชีพ  บางที  ถึงแม้ไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจจะผิดหลักจรรยาบรรณก็ได้
02/12/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร