รายงานพิเศษ

หากพิจารณาการก่อตั้งของ ออป.ตั้งแต่ต้นจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเพื่อการทำไม้โดยเฉพาะ ดังนั้นหลังรัฐบาลจะประกาศปิดป่าสัมปทานไปตั้งแต่ปี 2532 จึงกล่าวได้ว่าปัจจุบัน ออป.ได้หมดยุคสมัยไปแล้ว มิได้สร้างคุณูปการใดๆแก่สังคมไทยแม้แต่น้อย ในทางตรงข้ามกลับนำมาซึ่งความขัดแย้ง การเผชิญหน้ากับชุมชนท้องถิ่นไม่รู้จบ ขณะเดียวกันดูเหมือนว่ารัฐเองก็ยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของ ออป.เช่น การมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ ออป.เข้ามาใช้ประโยชน์ท่ามกลางความกังวลของชุมชนท้องถิ่น
04/17/2007 - 00:00
เรียบร้อยโรงเรียนคมช.ไปแล้วอีกหนึ่งรายการ! สำหรับความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) หรือเอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ที่ลงนามระหว่างโดยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีและนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา ท่ามกลางการประท้วง การหยิบยกนำเสนอข้อท้วงติงในประเด็นต่างๆ จากองค์กรอิสระ นักวิชาการ และประชาชนของทั้งสองประเทศ
04/06/2007 - 00:00
�������� พิธีกรรมบวชป่าหรือหลื่อปก่านั้นถือได้ว่าเป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าไม้รูปแบบหนึ่งของชุมชนปกาเกอะญอ ซึ่งเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมานี้ ชุมชนปกาเกอะญอบ้านห้วยขนุน ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้จัดพิธีกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวโรกาสเจิรญพระชนมายุ 80 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพได้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
04/04/2007 - 00:00
       "...JTEPA เป็นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ โดยมีกลุ่มทุนขนาดใหญ่ผลักดันอยู่เบื้องหลัง อย่าว่าแต่ภาคประชาชนเลย  หน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืช หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ก็ยังไม่เคยเห็นร่างความตกลงฯ  ข้อตกลงการค้าเสรีมันว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์เท่านั้น  ไม่สนใจเรื่องผลกระทบด้านอื่นๆ..."
04/03/2007 - 00:00
������ "... ปัญหาตึกสูงในเมืองเชียงใหม่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังที่ฝ่ายประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ประชาชนในเมืองเชียงใหม่ได้พยายามผลักดันให้ อบต.สุเทพ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ ฉบับที่.... พ.ศ.2550 มีการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในตำบลสุเทพ� จนกระทั่งนำไปสู่การเปิดเวทีรับฟังความเห็น และความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวยังจะนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ พรบ.ผังเมืองรวมเชียงใหม่เพื่อยกร่างกฎหมายผังเมือง และข้อบัญญัติตำบลออกมาบังคับใช้ในพื้นที่ต่อไป "
04/01/2007 - 00:00
ประเด็นสำคัญที่ผมจะขอกล่าวถึงแผนเซาเทิร์นซีบอร์ด ไม่ได้เป็นเหตุผลในด้านมลพิษเท่านั้น แต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงคือ ทิศทางการพัฒนาประเทศแบบนี้ ผมไม่เชื่อว่าในบ้านเราปัจจุบันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้ เช่น ปัญหาปัจจัยการผลิตของคนส่วนใหญ่ กล่าวคือ การใช้เครื่องมือการพัฒนาอย่างหนึ่ง เช่น อุตสาหกรรมต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม แลนบริดจ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรืออะไรก็แล้วแต่ มันไม่สามารถแก้ปัญหารากเหง้าของความยากจนของประชาชนอะไรได้เลย เพราะว่าวันนี้สังคมเรา มันไม่มีเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบเป้าหมายที่เป็นทิศทางของการพัฒนาได้ มันยังตกอยู่มือของคนจำนวนน้อยที่เห็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก � "ประเทศที่จะยั่งยืนได้ คนส่วนใหญ่ต้องลืมตาอ้าปากได้ ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะต้องลดลง ปัจจัยการผลิตต้องอยู่ในมือคนส่วนใหญ่ ถ้าหากว่าทำตรงนี้สำเร็จ เราจะไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าตราบใดที่เรามีแต่ จีดีพี สูงมีคนรวยเพียง 10% แต่คนส่วนใหญ่ยังยากจนอยู่ ปัญหาความยากจน โจร ความเสื่อมโทรมทางสังคมก็ยังมีอยู่ ฉะนั้นการที่คุณจะพัฒนาประเทศไปแบบนี้ ก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาประเทศนั้นตกอยู่กับใคร ..."
03/29/2007 - 00:00
���� "แม้ว่าแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ หรือเซาเทิร์นซีบอร์ดจะไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะเป็นแผนพัฒนาระดับภูมิภาคชุดใหญ่ที่ได้รับอนุมัติในกรอบยุทธศาสตร์หลัก ตั้งแต่ปี 2532 สมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ แต่แนวคิดที่จะรื้อแผนนี้ขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ใหม่ เกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถูกพัฒนามาจนถึงขีดสุด พื้นที่เต็มไปด้วยความแออัด สร้างปัญหามลพิษ และแหล่งน้ำมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และที่สำคัญคือ จะไม่สามารถขยายตัวไปได้มากกว่านี้แล้ว..."
03/24/2007 - 00:00
����� ..."ปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในปีนี้นับว่าอยู่ในขั้นรุนแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพ�หากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินผู้กระทำผิดมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสน บาท เปรียบเสมือนการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งจะมีผลกระทบหลายอย่าง ดังนั้นจำเป็นต้องดูว่าพื้นที่ไหนมีความรุนแรง ต้องระบุพื้นที่ให้แน่นอน ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับคนในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องได้"...
03/15/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร