จัดการป่า

แผนเฉพาะกิจและปฏิบัติการการจับกุมโดยปราศจากการแยกแยะ หรือคำนึงถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานและแบบแผนการจัดการป่าและที่ดินอันยาวนานของชุมชน ได้สร้างความหวาดผวาอย่างมากต่อชาวบ้านที่ดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาป่า ความเชื่อที่ว่า ประชาชนนั้นขาดความรู้ มุ่งแต่จะทำลายป่า และการทำไร่หมุนเวียน เป็นปฏิปักษ์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นอคติที่ฝังรากลึกในหมู่ข้าราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาเป็นเวลานาน ที่เน้นการจัดการป่าไม้แบบรวมศูนย์ และมุ่งแต่จะเข้าไปยึดเอาที่ทำกินดั้งเดิมของชุมชนแล้วเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างสวนป่า ไม้โตเร็ว พื้นที่ขั้นบันได และพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว หลายทศวรรษของการมุ่งแต่การใช้กำลังเพื่อปราบปราม มองชาวบ้านเป็นผู้ร้ายทำลายป่า ไม่เพียงแต่จะไม่สามารถแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ได้ แต่ยังได้ทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัฐและชาวบ้านทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่....
06/21/2003 - 20:18
แม่ฮ่องสอน/จับชาวบ้านทำไร่ข้าวอีก 6 ราย เจ้าหน้าที่ป่าไม้อ้างเป็นนโยบายรัฐ ชาวบ้านยันเป็นที่ทำไร่เก่า ชี้ป่าไม้ไม่เข้าใจยังคงซัดทอดชาวบ้านบุกรุกป่า นักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมแถลงตอบโต้ป่าไม้กรณีซัดทอดงานวิจัยไร่หมุนเวียนเป็นต้นเหตุชาวบ้านรุกป่า
06/16/2003 - 20:24
เชียงใหม่/ชาวกะเหรี่ยงสุดทนบุกล้อมรั้ว ยึดที่นา-ที่ไร่หมุนเวียนคืนจากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลานคำ เผย หน่วยจัดการต้นน้ำเพิกเฉยไม่ทำตามมติ ค.ร.ม. 9 เมษา ให้ชาวบ้านกลับเข้าไปทำกินตามเดิม ลุกจัดการเอง นำร่องยึดคืนที่ตั้งหน่วยฯ แคมป์ใน จำนวน 5 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่รูปธรรมโครงการต้นแบบพัฒนาอย่างยั่งยืน
05/26/2003 - 20:51
เชียงใหม่/ยันสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว คนท้องถิ่นไม่ได้อะไร แค่ขายข้าวเหนียวไก่ย่าง คนได้ประโยชน์เป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ท โรงแรม เน้นย้ำศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของคนท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์เตรียมเปิดเวทีสาธารณะถกความเหมาะสมโครงการปลายเดือนนี้
05/26/2003 - 20:50
เชียงใหม่/กะเหรี่ยงแม่แจ่มยื่นหนังสือถึงประพัฒน์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้คุกคามปลูกสวนป่าทับที่ทำกิน แถมขัดขวางชาวบ้านทำงานวิจัยไร่หมุนเวียน ป่าไม้โจมตีชาวบ้านต้องการครอบครองป่า ด้านนักวิชาการชี้เจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าใจวิถีชีวิตชาวบ้าน จึงขัดแย้ง หวังงานศึกษาวิจัยช่วยคลี่คลาย
05/21/2003 - 20:55
เรียบเรียง : ประสิทธิ์ ไชยชมพู : บรรณาธิการ : สนั่น ชูสกุล :จัดพิมพ์ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนภาคอีสาน 59 หมู่ 2 บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
02/01/1999 - 00:00

Pages

Subscribe to จัดการป่า

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร