ข่าวชุมชนทางเลือก

ทันทีที่รัฐบาล ประกาศตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบทุกภัย หรือ ศปภ.
11/01/2011 - 10:28
นายสมบัติ บุญงามอนงค์ (บ.ก.ลายจุด) ประธานมูลนิธิกระจกเงาและผู้ประสานงาน ศปภ.
10/30/2011 - 17:23
เชียงใหม่/เครือข่ายภาคประชาชนร่วมจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 สร้างอาหารเพื่อชุมชน สร้างสังคมที่เป็นธรรม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคปลอดสารพิษอีกด้วย
10/27/2011 - 14:36
คนเสื้อแดงเชียงใหม่จัดงานตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง 24 หมู่บ้าน ใน 4 อำเภอ ระบุ เพื่อต้านเผด็จการ สร้างประชาธิปไตย และหนุนรัฐบาลบริหารประเทศจนครบวาระ 4 ปี รวมทั้งทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
10/18/2011 - 19:52
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำเข้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายปีนี้ เสนอภาคประชาชนร่วมแก้ปัญหาทุกประเด็น
10/17/2011 - 15:10
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ชะงัก กฤษภีกาตีความว่าสภาเกษตรจังหวัดที่เลือกตั้งไปแล้ว "อายุสมาชิกประเภทตัวแทนเกษตรกรไม่ถึงหนึ่งปี-ขาดองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ" ถือว่ายังไม่เกิด รอ รมว.กษ.ใช้อำนาจตามบทเฉพาะกาล
10/05/2011 - 16:01

Pages

Subscribe to ข่าวชุมชนทางเลือก

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร