รายงานพิเศษ

ระนองเป็นพื้นที่ชายแดนที่ประสบปัญหาเรื่องการจดทะเบียนรับรองการเกิดของเด็ก และเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาการตกอยู่ในภาวะไร้รัฐของบุคคลได้ง่าย
08/20/2010 - 11:31
"เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ได้รับจากการจดทะเบียนการเกิด หรือแม้กระทั่งหนังสือรับรองการเกิด จะเป็นเอกสารที่ทำให้บุคคลตามเอกสารเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สถานะบุคคลได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการตกอยู่สถานะคนไร้สัญชาติ โดยทุกภาคส่วนของสังคมจำต้องทำความเข้าใจว่า สิทธิในการจดทะเบียนการเกิด และ สถานะทางกฎหมายบุคคลเป็นคนละเรื่องกัน มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการจดทะเบียนการเกิด"
08/19/2010 - 10:01
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับสวนปาล์ม ควรที่จะนำประสบการณ์ของผู้ที่อยู่กับสวนปาล์มจริงๆ มาถ่ายทอดสู่กันฟังว่า ''ปาล์ม'' มีธรรมชาติอย่างไร
07/13/2009 - 17:02
คปท.นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทำกินที่เป็นวิกฤตของคนจนและสังคมไทยในปัจจุบันด้วยการนำเสนอให้ ครม.เห็นชอบและยอมรับหลักการสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 66 ด้วยการยุติการอพยพคนจนออกจากที่ดิน
07/09/2009 - 16:15
''พวกเราจะชุมนุมคอยติดตามการทำงานของกรมชลประทานและคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งมาจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงจะกลับบ้าน...''
07/09/2009 - 16:09
เรื่องแผนพัฒนาภาคใต้ นับวันจะกลายเป็นเรื่องร้อนแรงขึ้นมาทุกที พูดคุยกันวงไหน ก็กลายเป็นเรื่องฮือฮาของวงนั้น ด้วยแทบทุกพื้นที่ในภาคใต้ ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่
07/01/2009 - 16:22
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในอดีตมีความผิดพลาด เพราะยึดถือแนวคิดต่างประเทศเป็นหลักว่าต้องรวย เป็นการสั่งการจากบนลงล่าง ที่มุ่งหาประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเข้มข้น ดังนั้นในอนาคตหากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ รัฐต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
06/26/2009 - 11:47

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร