รายงานพิเศษ

ภายหลังจากที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) รับร่างรัฐธรรมนูญปี 2550  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมออกมาเคลื่อนไหว  แสดงท่าทีและจุดยืนต่อการเมืองกันอีกครั้ง  และไม่ผิดไปจากความคาดหมายมีหลากหลายความคิดเห็น  หลากหลายจุดยืน   ความต่างแนวทางการเคลื่อนไหวนำไปสู่การตัดสินใจรับ- ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ  โดยมีเหตุผลที่แตกต่างกันไป   รวมไปถึงการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองของภาคส่วนต่างๆ ก็ยังมีสีสันที่ต่างกันออกไปอีกด้วย  
07/20/2007 - 14:48
        หลังจากคร่ำเคร่งกันมานาน ในที่สุดร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ก็ผ่านการพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ครบทั้ง 299 มาตรา ขั้นตอนหลังจากนี้สภาร่างรัฐธรรมนูญมีกำหนดลงมติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ในวันที่ 6 ก.ค.นี้ ซึ่งหากไม่มีเรื่องใดผิดพลาดร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 นี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการลงประชามติในวันที่ 19 ส.ค.นี้ต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับร่างรัฐธรรมนูญ 2550 ที่สังคมกำลังจับตาอยู่ขณะนี้ยังมีอีกหลายส่วนที่น่าติดตาม ขณะเดียวกันที่ผ่านมานั้น "สำนักข่าวประชาธรรม"  นำเสนอเนื้อหารวมทั้งมุมมองของภาคประชาชน นักวิชาการ และส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายๆประเด็น อาทิ ความตกลงระหว่างประเทศ คนชายขอบ ระบบการเมือง ฯลฯ  และเช่นเดียวกัน อาทิตย์นี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตามอง เพราะเกี่ยวข้องและส่งผลต่อชุมชนโดยตรง นั่นคือประเด็น "สิทธิชุมชน"
07/05/2007 - 17:56
"กฎหมายป่าชุมชน" ได้ชื่อว่าเป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้า มาถึงรัฐบาลยุค คปค. กฎหมายฉบับนี้ก็ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติ (สนช.) บางส่วนที่อยากสนับสนุนประชาชนในการดูแลรักษาป่าอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามดูเหมือนไม่ง่ายนักท่ามกลางวิธีคิดที่มีความแตกต่างกันสุดขั้วในการมองการจัดการป่าในประเทศ  ดังนั้นการขับเคี่ยวกันระหว่างร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่เสนอโดย สนช.และร่าง พ.ร.บ.ป่าชุมชนที่เสนอโดยรัฐบาล แม้ล่าสุดจะสามารถผ่านมาได้แล้วหลายมาตรา โดยทำการปรับแก้ให้มีความสมบูรณ์และตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด ยังไม่สามารถหาจุดลงรอยได้
06/29/2007 - 12:09
ระหว่างที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) กำลังแปรญัตติรัฐธรรมนูญฉบับปี 50 จวนเจียนจะเสร็จสิ้น และเตรียมที่จะให้ประชาชนลงประชามติในเร็ววันนี้ ท่ามกลางกระแสประชาชนที่มีทั้งคัดค้านและตอบรับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงความเห็นของประชาชนส่วนต่างๆ ต่อรัฐธรรมนูญนับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ สำนักข่าวประชาธรรมจึงได้ทำการเจาะลึกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 พร้อมสัมภาษณ์ความเห็นของภาคประชาชนส่วนต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจในประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญ เช่น ประเด็นเรื่องการเจรจาการค้า สิทธิชุมชน ระบบการเมือง คนชายขอบ ฯลฯ โดยจะนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โปรดติดตาม ...
06/26/2007 - 11:18
ระหว่างที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) กำลังแปรญัตติรัฐธรรมนูญฉบับปี 50� จวนเจียนจะเสร็จสิ้น� และเตรียมที่จะให้ประชาชนลงประชามติในเร็ววันนี้� ท่ามกลางกระแสประชาชนที่มีทั้งคัดค้านและตอบรับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้�� เนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญ� รวมถึงความเห็นของประชาชนส่วนต่างๆ� ต่อรัฐธรรมนูญนับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ� สำนักข่าวประชาธรรม�� จึงได้ทำการเจาะลึกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550� พร้อมสัมภาษณ์ความเห็นของภาคประชาชนส่วนต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ� ในประเด็นต่างๆ� ที่มีความสำคัญ� เช่น ประเด็นเรื่องการเจรจาการค้า�� สิทธิชุมชน� ระบบการเมือง� คนชายขอบ ฯลฯ���� โดยจะนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์� โปรดติดตาม
06/21/2007 - 17:06
�������� ตอนนี้การปฏิรูปสื่อไทยมาถึงจุดที่ท้าทายว่าภาคประชาสังคมโดยตรงจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสื่ออย่างไร จะปล่อยให้ ส.ส.ร. หรือนักกฎหมายจำนวนหนึ่งร่างไปแล้วเราก็ยอมรับ หรือเราจะเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพด้านสื่ออย่างไร เพราะตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำกันมาหลายขั้นตอน และหลายปี แล้วอยู่ๆ วันหนึ่ง คณะ ส.ส.ร.ก็มาบอกว่า เสียงส่วนใหญ่บอกว่ามีองค์กรอิสระองค์กรเดียวแล้วเราก็ยอมรับโดยที่ไม่พยายามที่จะชี้แจงหรือพยายามผลักดันให้เห็นว่าความต้องการของภาคประชาชนจริงๆ นั้นคืออะไร
06/19/2007 - 13:07
       ประสบการณ์การสร้างสื่อกระจายเสียงสาธารณะจนประสบความสำเร็จในต่างประเทศ เช่น NHK ประเทศญี่ปุ่น, ABC ประเทศออสเตรเลีย คือตัวอย่างสำคัญของการปฏิรูปสื่อให้เป็นประชาธิปไตย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างพัฒนาประเทศชาติ สู่การเป็นสังคมของประชาชนอยู่ดีมีสุข เท่าเทียม และเป็นธรรม อันจะเป็นบทเรียนที่ประเทศไทยสามารถนำมาศึกษา เรียนรู้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิรูปสื่อไทยให้เป็นประชาธิปไตย ทำหน้าที่รับใช้สาธารณะชนอย่างแท้จริง
06/17/2007 - 00:00
ระหว่างที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญ (สสร.) กำลังแปรญัตติรัฐธรรมนูญฉบับปี 50  จวนเจียนจะเสร็จสิ้น  และเตรียมที่จะให้ประชาชนลงประชามติในเร็ววันนี้  ท่ามกลางกระแสประชาชนที่มีทั้งคัดค้านและตอบรับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้   เนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญ  รวมถึงความเห็นของประชาชนส่วนต่างๆ  ต่อรัฐธรรมนูญนับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ  สำนักข่าวประชาธรรม   จึงได้ทำการเจาะลึกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550  พร้อมสัมภาษณ์ความเห็นของภาคประชาชนส่วนต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ  ในประเด็นต่างๆ  ที่มีความสำคัญ  เช่น ประเด็นเรื่องการเจรจาการค้า   สิทธิชุมชน  ระบบการเมือง  คนชายขอบ ฯลฯ     โดยจะนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โปรดติดตาม
06/14/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร