รายงานพิเศษ

จากผลการศึกษามุมมองและความเข้าใจของสื่อต่อผู้ลี้ภัย พบว่าสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวก็ยังขาดความเข้าใจในประเด็นผู้ลี้ภัย ขาดความอ่อนไหวของประเด็นหรือการใช้ชื่อเรียก จึงประเมินได้ว่า สาธารณชนผู้รับสื่อจะมีความคุ้นเคยกับคำว่าผู้ลี้ภัยและมีความเข้าใจในสิทธิผู้ลี้ภัยน้อยมากเช่นกัน เว้นแต่ผู้ที่ติดตามสื่อทางเลือก เช่น เว็บไซท์ข่าวประชาไท เป็นต้น นอกจากนี้ สื่อมวลชนบางส่วนยังมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้ลี้ภัยอย่างชัดเจน และอาจส่งผ่านทัศนะด้านนี้ไปให้ผู้อ่าน เช่น ทำให้ผู้อ่านรู้สึกถึงความเป็นอันตราย น่าหวาดระแวง เป็นต้น
07/16/2011 - 15:54
รวบรวมข้อมูลเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรและการจำนำข้าวมาให้ลองศึกษากันดู เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในการติดตามนโยบายข้าวของรัฐบาลใหม่ในการดำเนินเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต..
07/11/2011 - 22:23
แวดวงการศึกษาชนบทไทยยังไม่สู้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเปลี่ยนแปลงในชนบทไทยโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคมกับบริบทการเมืองร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายพรรคการเมืองหรือว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีชนบทเป็นองค์ประกอบสำคัญ
07/07/2011 - 10:23
เรามีบทเรียนจากเขื่อนปากมูลแล้ว เราเห็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นระเบิด เราไม่ต้องไม่นิ่งดูดายลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านให้ถึงที่สุด เพราะโรงไฟฟ้านิเคลียร์นี้ผลิตไฟให้คนรวยใช้ ขณะที่คนจนต้องเสี่ยงภัยกับการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี้ เราเห็นว่าไม่เป็นธรรม ดังนั้นพวกเราชาวบ้านสมัชชาคนจนต้องร่วมมือกันลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหน เราก็ต้องเรียกร้อง
06/21/2011 - 11:15
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากร..ประมาณ 428,577 คน รวมบุคคลในครอบครัวเกือบ 2 ล้านคน เป็นคะแนนเสียงที่ไม่ได้มาจากการจัดตั้งของนักการเมืองระดับชาติ คะแนนเสียงเหล่านี้ หากเทให้พรรคการเมืองใดย่อมเป็นอันหวังผลได้หากพรรคการเมืองใดมีนโยบายที่ชัดเจนด้านการกระจายอำนาจและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เชื่อมั่นว่า...ย่อมได้ใจคนท้องถิ่น อย่างไร้ข้อกังขา
06/21/2011 - 10:39
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในจังหวัดลอสแองเจลิสเป็นตัวอย่างที่พึงศึกษาในการนี้
06/14/2011 - 11:02

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร