สัมภาษณ์

ศ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ เสวนาเรื่อง "รัฐธรรมนูญแบบไทยๆ ไม่เหมือนใครในโลก" ที่ร้านหนังสือ Book Re:public เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555
01/10/2012 - 18:11
สัมภาษณ์นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับองค์กรภาคประชาชนร่างพ.ร.บ.ป้องกันและต่อต้านการทรมาน อธิบายทำไมไทยต้องออกกฎหมายต้านทรมานตามอนุสัญญาแห่งสหประชาชาติ
01/10/2012 - 11:17
เปิดปีใหม่ 2555 มติชนออนไลน์ สัมภาษณ์ "ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและในฐานะนักก
01/05/2012 - 11:37
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เมื่อความจริง(และนิยาย)โดนดำเนินคดีในประเทศไทยยุคกษัตริย์นิยมล้นเกิน" ที่ร้านหนังสือ Book Re: Public จ.เชียงใหม่
12/21/2011 - 12:20
ระหว่างที่สังคมไทย ยังดำเนินตามสายธารแห่งความขัดแย้ง ผลัดเปลี่ยนอำนาจ จากคนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม คอป.ดูจะเป็นหนึ่งองค์กรที่คนหวังพึ่ง
12/20/2011 - 11:31
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ร่วมเสวนาในหัวข้อ "เมื่อความจริง(และนิยาย)โดนดำเนินคดีในประเทศไทยยุคกษัตริย์นิยมล้นเกิน" ที่ร้านหนังสือ Book Re: Public จ.เชียงใหม่
12/20/2011 - 10:59
อานนท์ นำภา คือทนายหนุ่มไฟแรงวัย 27 ปี จากรั้ว
12/01/2011 - 13:14

Pages

Subscribe to สัมภาษณ์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร