สัมภาษณ์

จริงๆ แล้วผมมาสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็ตอนราวปี 2532 นี่แหละ เพราะก่อนหน้านั้น ผมไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรเลย และถือว่าเรื่องป่าสนวัดจันทร์นี่เป็นตัวจุดชนวนเลย ซึ่งตอนนั้น ป่าสนวัดจันทร์กำลังเกิดเรื่อง ซึ่งหลายคนอาจมองว่า ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว แต่ผมคิดว่า เราต้องต่อสู้ในเรื่องความถูกต้อง
08/05/2011 - 16:16
สำหรับการเมืองไทย ผมกลับมองโลกในแง่ร้าย ผมไม่มีข้อเสนอแนะสำหรับทางออก (ข้อเสนอทางออกที่เป็นไปได้สำหรับสังคมไทย) อะไรต่ออะไรไม่มีทางดีขึ้นอีกยาวนาน ทั้งนี้เพราะจารีตอัตตาธิปไตยนี้ฝังแน่นอยู่กับเรามานานเหลือเกิน และเพราะศูนย์กลางอำนาจหลายๆ ศูนย์ที่ก่อรูปขึ้นเป็นรัฐไทยนั้น ต่างก็สามารถดำเนินการเป็นเอกเทศของตัวเอง
08/04/2011 - 13:55
"งานของพระยาอนุมานราชธนทั้งหมดจะเข้าใจได้ต้องพิจารณาบริบท คือ "เวลา" ที่พระยาอนุมานราชธนเขียนว่าท่านเขียนในบริบทแบบไหน และมีความหมายอะไรที่มันลึกกว่าความหมายที่ท่านบอกเราตรงๆ และจะอ่านเล่มเดียวไม่ได้ ต้องอ่านมากพอสมควร ถ้าอ่านเล่มเดียวบางทีจะมองไม่ออกว่างานของท่านเกี่ยวกับ "การเมือง" หรือ "อำนาจการเมือง" อย่างไร"
08/04/2011 - 12:35
สิน สันป่ายาง คืออดีตเจ้าหน้าที่ทำงานโครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเชียงดาว ปัจจุบันกำลังศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากโครงการของรัฐ
08/02/2011 - 16:06
"เรามีประวัติศาสตร์ มีพัฒนาการที่ยาวนาน แต่เหมือนกับคนงานยังได้ส่วนแบ่งจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมน้อยเกินไป เพราะรัฐไทยหรือคนที่มีอำนาจ ไม่ใช่แรงงาน คนงานถูกกดไว้ ไม่มีอำนาจในการต่อรองเท่าไหร่ ดังนั้น การกำหนดนโยบายต่างๆ จึงเป็นไปในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายอุตสาหกรรมมากกว่าฝ่ายแรงงาน"
08/02/2011 - 15:18
รายการทีวีออนไลน์ "ทุนนิยาม 101" (Introduction to Capitalism 101) โดยกลุ่มทุนนิยมที่สังคมกำกับ (Embedded Capitalism) ดำเนินรายการโดย "เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร" นำเสนอตอนที่สอง "สหภาพแรงงาน และนโยบายค่าแรง 300 บาท" โดยเชิญ รศ.ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อนุชา มีทรัพย์ อดีตประธานสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์ร่วมถก
07/28/2011 - 16:30
พลเมืองไทยจะถูกห้ามทำอะไรก็ด้วยกฎหมายเท่านั้น การที่กกต.ห้ามผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งช่วยผู้สมัครหาเสียงจึงเป็นการกระทำเกินกว่ากฎหมายว่ากันตามกฎหมาย กรณี "ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ" - "กรณี111- 109" ช่วยผู้สมัครหาเสียง ไม่เป็นเหตุให้กกต.สามารถให้ใบเหลืองหรือใบแดงแก่ผู้สมัครรายใดได้เลย การไม่รับรองคุณยิ่งลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลรองรับ
07/19/2011 - 12:04
ถึงแม้จะใช้ความรุนแรง ก็ไม่สามารถที่จะหยุดสิ่งเหล่านี้ได้?หลุมพรางหรือกับดักที่จะรอรัฐบาลชุดใหม่อยู่ คิดว่ามีมาก และในที่สุดอาจจะนำไปสู่การรัฐประหารก็ได้ แต่..รัฐประหารไม่ใช่คำตอบที่ถาวร อย่างไร ก็อยู่ในสภาพรัฐประหารตลอดไปไม่ได้ รัฐประหารไม่สามารถนำดุลยภาพกลับคืนมาได้ใหม่..เมื่อเราหวังการเมืองไม่ได้ เราหวังจากภาคสังคมได้
07/14/2011 - 10:59

Pages

Subscribe to สัมภาษณ์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร