โครงการร่วมมือ

*ภาประกอบจาก http://article.wn.com/view/2015/04/30/President_James_Michel_s_Labour_Da...
06/08/2015 - 14:19
วันนี้ 18 พฤษภาคม 2558 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดยนางสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกแถลงการณ์เรียกร้องควบคุมค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลเอกชน ตามรายละเอียดดังนี้
05/18/2015 - 15:27
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนำเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศศึกษาดูงานรถตู้และรถโดยสารปรับอากาศ  เพื่อนำแนวคิดไปปรับใช้และร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ปรับปรุงรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย
04/29/2015 - 11:42
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) โดย นาย คณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ลงนามในบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่อง “แนวทางการจัดทำประมวลกฎหมายแรงงานและร่างพระราชบัญญัติการบริหารแรงงาน พ.ศ....” เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธา
04/20/2015 - 10:28
คปก.แนะปฏิรูปกระบวนยุติธรรมแรงงาน ต้องแยกศาลแรงงานออกจากศาลยุติธรรม ค้านข้อเสนอตั้งแผนกคดีแรงงานในศาลอุทธรณ์ไม่ตอบโจทย์
04/09/2015 - 14:06
วันนี้ 7 เมษายน 2558 ประชาชนเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบางสะพาน และกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าพบผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง ที่สำนักง
04/07/2015 - 17:08
เครือข่ายประชาชนเพื่อขับเคลื่อนระบบบำนาญแห่งชาติ: รายงาน  
04/02/2015 - 20:22
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่รายงานรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตทั่วโลก ประจำปี 2557 ระบุมีการใช้โทษประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ หลังจากรัฐบาลหันมาใช้โทษประหารชีวิตเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและการก่อการร้าย โดยจีนประหารชีวิตบุคคลมากกว่าประเทศอื่นใดในโลก แต่รัฐบาลเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นความลั
04/01/2015 - 13:04

Pages

Subscribe to โครงการร่วมมือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร