สารเคมี

กรุงเทพ/ เครือข่ายเกษตรทางเลือกหนุนยุทธศาสตร์เกษตรกรรมปลอดสารพิษ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคมสุขภาวะ ตัวแทนยอมรับเลิกใช้สารเคมีเป็นเรื่องยาก แต่ต้องเริ่มจากความพร้อมและการปรับวิธีคิด แนะก.เกษตรหามาตรการหนุน ประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายกระทรวง
08/21/2007 - 18:27
เชียงใหม่/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่ อ.สะเมิง ตื่นตัว ตระหนักผลกระทบจากสารเคมีทั้งสิ่งแวดล้อมสุขภาพ หันหน้าเปลี่ยนระบบผลิตจากเคมีเป็นอินทรีย์ พร้อมตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชุมชนเพื่อรณรงค์ลดละเลิกสารเคมี
07/31/2007 - 16:21
กรุงเทพฯ/นักวิชาการ-เอ็นจีโอจัดเวทีสัมมนาจวกยับ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ชี้ต้องรื้อโครงสร้างคณะ กก.วัตถุอันตรายทั้งหมด เหตุที่มีอยู่ไร้ประสิทธิภาพ พร้อมค้านมาตรา 43 เปิดช่องเอกชนนำเข้าวัตถุอันตรายเพื่อการวิจัย
05/28/2007 - 00:00
กาฬสินธุ์ / ชุมชนริมเขื่อนลำปาวเผยปัญหาการใช้สารเคมีในไร่อ้อยกระทบชุมชนหนัก แจงชาวบ้านมีปัญหาด้านสุขภาพ เป็นโรคระบบทางเดินหายใจอื้อ ซ้ำสารเคมียังกระทบสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำในเขื่อนตายและลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน
10/13/2006 - 00:00
"ตามที่รัฐบาล"ขิงแก่" รับลูกกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าแก้ไขบทบัญญัติบางประการของพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น ได้ก่อให้การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งจากนักวิชาการ นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักสาธารณสุข เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวนมาก ต่างชี้ประเด็นว่าการแก้ไขพ.ร.บ.เป็นการเตรียมการเพื่อตอบสนองการลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และยังเปิดทางให้สารเคมีอันตรายเข้ามาในประเทศมากขึ้น จนกระทั่งนำไปสู่กระแสการคัดค้านให้รัฐบาลหยุดแก้ไขร่างพ.ร.บ.ซึ่งจะต้นตอสารพิษท่วมประเทศในอนาคต"
07/06/2006 - 16:36
ตาก / ชาวบ้านเผยได้รับผลกระทบสารเคมีจากสวนกุหลาบซ้ำซาก จี้หน่วยงานช่วยเร่งแก้แต่ไม่ขยับ อำเภอแจงงัดแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวแก้ปัญหาสารเคมีสวนกุหลาบพบพระ เร่งขยายแนวคิดปุ๋ยชีวภาพ หวังช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิต
05/23/2006 - 22:50
สภาวะหนึ่งของยุคโลกาภิวัตน์คือกระบวนการสร้างระบบมาตรฐาน (Standardization) ให้อะไร ๆ ถูกจัดเป็นระบบหรือแบบแผนเดียวกัน สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะระบบการผลิตในยุคทุนนิยมนั้นเน้นการผลิตสินค้าในปริมาณมาก ๆ (mass production) และการส่งสินค้าเหล่านั้นไปขายในแหล่งต่าง ๆ อย่างกว้างไกลแบบไร้พรมแดน จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบรับรองเพื่อให้แก่ผู้บริโภคซึ่งอาจจะอยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งได้เชื่อมั่นว่าสินค้านั้น ๆ มีคุณภาพในระดับ “มาตรฐาน” อย่างแท้จริง
04/09/2006 - 20:03
เชียงใหม่/โครงการผู้บริโภคสัญจรสู่ลุ่มน้ำฝาง พาผู้บริโภคทัวร์ไร่ส้มปลอดสารเคมี ให้ผู้บริโภคเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ด้านผู้บริโภครับที่ผ่านมามองข้ามเรื่องความปลอดภัย เลือกแต่ผลใหญ่ผิวสวย
12/04/2005 - 16:51

Pages

Subscribe to สารเคมี

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร