เปิดรับเยาวชนที่เชื่อมั่นว่าพลังของการเล่าเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้!

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ร่วมกับสำนักข่าว Lanner รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมอบรม Youth Teller (Youth Multimedia Story)

โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อสาร Youth Teller (Youth Multimedia Story) ภายใต้โครงการ “Citizen Accountability for local governance Media (CALM) project” จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนนักสื่อสาร ท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป การทำงานสื่อสารมวลชนเองก็มีความสะดวกมากขึ้น ใครก็สามารถผลิตสื่อได้โดยไม่ต้องเอนอิงกับสื่อกระแสหลัก สิ่งที่ทางมูลนิธิสื่อประชาธรรมเล็งเห็นในปัจจุบันนี้คือการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจเปิดกว้าง เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

จึงเห็นถึงความพร้อมเหล่านี้ และพร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่เหล่านี้ ให้มีเครื่องมือในการทำงานสื่อสารให้เกิดพลัง และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศต่อไปได้ โครงการอบรมเยาวชนนักสื่อสาร Youth Multimedia Story จึงเป็นการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในด้านของการดึง Storytelling หรือการพัฒนาเนื้อหาเพื่อการสื่อสารมาใช้   เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ทำงานสื่อสารต่อได้หลังจากจบโครงการ ทั้งนี้ยังเพิ่มในเรื่องของเทคนิคการผลิตงานสื่อสารแบบ Multimedia เข้าไปเพื่อให้เห็นถึงรูปแบบการนำเสนอของสื่อสมัยใหม่ พร้อมทั้งเสริมศักยภาพให้เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมตัวเป็นเยาวชนนักสื่อสารต่อไป

  • อายุตั้งแต่ 16 – 18 ปี
  • อาศัยใน 17 จังหวัดพื้นที่ภาคเหนือ 
  • มีความสนใจหรือมีประสบการณ์และทักษะในการทำงานสื่อสารเล่าเรื่องในพื้นที่
  • มีความรับผิดชอบ สามารถผลิตชิ้นงานให้สำเร็จลุล่วงได้
  • มีร่างไอเดียงานข่าวที่อยากพัฒนาจากโครงการนี้
  • สามารถเข้าร่วมอบรมในวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังการฝึกอบรมมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตคอนเทนท์
  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ทาง https://forms.gle/KPkEdxMFKWXJe5RZ6

หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2566

ประกาศผล 16 สิงหาคม 2566 ทางเพจ Prachatham

**อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีค่าเดินทางสนับสนุน**

Similar Posts