วิดีโอ: รชต ไทยกรณ์, ธัญเทพ เฉิ่งธนภัทรกุล และพันธ์ศักดิ์ จักร์แก้ว /Youth Teller

เยาวชนในโรงเรียนบางโรงเรียนนอกเหนือจากการเผชิญกับภาวะการเรียนในระบบการเรียนการสอนที่หนักแล้ว ​ ยังต้องเผชิญกับกฎระเบียบของโรงเรียนที่เคร่งครัด และขาดความยืดหยุ่น อาทิเช่นเรื่อง ทรงผมของนักเรียนที่มีการออกกฎระเบียบมาอย่างเคร่งครัด และไม่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของนักเรียน ดังนั้นการหาทางออกและปรับกฎระเบียบในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)


Similar Posts