วิดีโอ: เฟร์พิตา พรหมเทศ, พิชญา ธรรมหมื่นยอง และจิรัชญา ชาวเขียววงศ์ /Youth Teller

เยาวชนชวนฟังความเห็นของคนลำพูนต่อเมืองลำพูน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองลำพูน พูดคุยกับนักท่องเที่ยว และพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในลำพูน เขามองเมืองนี้ยังไง?งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)

Similar Posts