วิดีโอ: ภานุวัฒน์ สร้อยคำ, จีราวิชช์ ​ พุทธิทัยธีรธร, ธนภัทร วุฒิเอ้ย /Youth Teller

ปัจจุบันมีข้อมูลสถานการณ์ของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายจากเขตสุขภาพที่ 1 (เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, น่าน, พะเยา และแม่ฮ่องสอน) ระบุว่าตั้งแต่ปี 2563 – 2565 ​ พบว่ามีอัตราอยู่ที่ร้อยละ ​14.15 ​ ​และ 14.95 ​ ​ และ 15.25 ซึ่งถือว่ามีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี ​ สถานการณ์ดังกล่าวทำให้มาสู่การตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับวัยรุ่นไทย ปัญหาความเครียด ความกดดันมาจากอะไรบ้าง ​ลองมาฟังเสียงวัยรุ่นไทยพูดถึงปัญหานี้กัน


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)


Similar Posts