ต๋อน ก๋านจัดก๋านขยะโดยชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา

เรื่องและภาพ: กิตติคุณ อ่อนนิ่ม, คณากร ทวิสุวรรณ, ปรวัฒน์ วงศ์วาร และ เกริกเกียรติ เกียรติวัฒน์ จากการลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชน ในพื้นที่ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

“ปัญหาขยะแก้เท่าไหร่ก็ไม่หาย เพราะเราคิดกันไม่ถึงว่าสิ่งแวดล้อมมันต้องสวยก่อน พอความสวยงามเข้ามา ความสกปรกจะออกไปเอง” เรื่องเล่าจาก ‘ป้าแอร์ รัตนา’ ประธานชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา ​

ผลงานนี้เป็นผลงานที่มีชื่อว่า “น้องถุงแซ่วจวนอู้จ๋า” โดยผลงานนี้เป็นการบอกถึง แนวทางและวิธีการของการจัดการขยะในชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา จ.เชียงใหม่ มีวิทยากรที่มอบความรู้ชื่อ ป้ารัตนา ชูเกษ(ป้าแอร์) ประธานกรรมการชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา บรรยายโดยมีตัวละครเล่าเรื่องว่าชุมชนนี้ มีการจัดการขยะอย่างไร นำศิลปะมาผนวกเข้ากับขยะได้อย่างไร ​

สร้างรายได้จากขยะอย่างไร พร้อมให้ขอคิดทิ้งท้ายว่า “ถ้าทุกคนและทุกชุมชนในประเทศไทยสามารถทำได้แบบนี้ ประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไร” โดยผลงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อ่านง่าย ได้ใจความ เป็นภาษาเหนือที่บ่งบอกถึงการสร้างสรรค์ผลงาน จุดประสงค์ของผลงานนี้อยากเห็นสังคมที่สดใสขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเราก็มีแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนที่ยั่งยืน จุดประกายให้คนรุ่นใหม่ได้สานต่อ เพื่อความเป็นอยู่และอนาคตที่สดใสของเราทุกคน​

อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาศึกษาแนวทางกัน เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยชุมชนได้จริง ๆ ​ และเป็นความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้ ไปฟังกันจ้า​ ​

Similar Posts