เรื่องและภาพ: นางสาว รุจิรางค์ ภูเขา, นางสาว ศิริขวัญ จาย, นางสาว ลลิตภัทธ์ ปัญญาศรี, นางสาว กัญญาพัชร พัฒนา และนางสาว รพีพรรณ ศรีสด จากการลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ชุมชนกำแพงงาม คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา​

น้ำต้อน้ำพาเดินชุมชนคลองแม่ข่ากับลุงอนันต์ ชัยคำปอง ประธานชุมชนกำแพงงามที่อยู่ริมคลองแม่ข่า โดยจะเล่าถึงคลองแม่ข่าที่เปรียบเสมือนหน้าบ้านของคนในชุมชน แต่การจัดการน้ำเสียยังคงเป็นปัญหามาอย่างช้านาน แม้จะมีภาครัฐ ภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยเหลือจัดการหลายครั้งก็ตาม ​

เราจะเล่าเพื่อสะท้อนปัญหาน้ำเสียที่เกิดขึ้นบนคลองแม่ข่าและเล่าเพื่อให้หน่วยงานที่มีส่วนในการจัดการเข้ามาจัดการดูแลต่อไป รวมถึงจะเล่าผ่าน ‘ต้อน้ำ’ หรือน้องท่อน้ำที่เป็นตัวการ์ตูนนำเที่ยวคลองแม่ข่าในครั้งนี้​

ชวนเดินคลองแม่ข่าออนไลน์กันจ้า​

Similar Posts