วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เมื่อเวลา 14.00 น. กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง มูลนิธิสื่อประชาธรรมและโรงเรียนบ้านหนองโค้ง เป็นตัวแทนของเครือข่ายสันกำแพง เข้าพบ นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมดูแลฉำฉา

จากเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 จากที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีนโยบาย “เชียงใหม่ ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม” เป็น 1 ใน 10 ประเด็นของแนวทางในการปฏิบัติราชการ และสั่งการให้แขวงทางหลวงและทางหลวงชนบท บูรณาการร่วมกับ อบจ. เทศบาล และ อบต. ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการทำให้ถนนทุกสายมีความสวยงาม สะอาด โดยในพื้นที่ อ.สันกำแพง ได้มีการขับเคลื่อนแล้วที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง ตั้งแต่สี่แยกต้นเปาพัฒนา-สี่แยกบ่อสร้าง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและสวยงาม

ทั้งนี้ ต้นฉำฉาหรือจามจุรีบนถนนสันกำแพงสายวัฒนธรรม ก็มีส่วนช่วยให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองที่ควรได้รับการจัดการดูแลอย่างมีคุณภาพ ทางมูลนิธิ และกลุ่มองค์กรในชุมชน “กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง” เห็นว่านโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด มีความสอดคล้องและมีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ไปจนถึงระดับนโยบายในเรื่องการจัดการดูแลต้นฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายวัฒนธรรม จึงใคร่ขอหารือเพื่อปรึกษาเรื่องการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กลุ่มอนุรักษ์ในท้องถิ่น โรงเรียน กลุ่มผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น โดยการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลต้นฉำฉาร่วมกัน      

โดยจากการพูดคุยในวันนี้ ผู้ว่ารับแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลฉำฉาบนถนนสันกำแพงสายเก่า โดยกำชับว่าประชาชนจะต้องร่วมกันดูแลถนนสองข้างทางให้สวยงามด้วย ขยะไม่มี อยากให้ทุกฝ่ายฟังเหตุผลของกันและกันในการดูแลรักษาฉำฉา การแต่งตั้งคณะกรรมการจะมีการดำเนินงานหลังจากนี้

Similar Posts