วิดีโอ: อภิชญา พลอยแดง และนิตา ลุงจาย /Youth Teller

คลิปวิดีโอโดยเยาวชน Youth Teller ​ ที่โรงเรียนบ้านกาดที่ติดตามการทำธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ​ธุรกิจดังกล่าวเติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสรักธรรมชาติของคนในเมือง ​คนท้องถิ่นจะอาศัยประโยชน์จากกระแสดังกล่าวอย่างไร ​ ซึ่งมีทั้งคนภายนอกที่เข้ามาทำธุรกิจในแม่วาง และคนรุ่นใหม่ที่เห็นกระแสดังกล่าวและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)


Similar Posts