5 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. อบจ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกลาง ร่วมกับชุมชนโหล่งฮิมคาว จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปลูกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2566 ณ ชุมชนโหล่วฮิมคาว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 150 ต้น และต้นขี้เหล็กจำนวน 50 ต้น 

โครงการฯ นี้ได้ต่อยอดการทำงานเรื่องพื้นที่สีเขียวสันกำแพง “ 6 โหม้งโหล่งผญ๋า” พื้นที่สร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 พื้นที่ในอ.สันกำแพง โดยการมุ่งเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน และให้ผู้สูงวัย และเยาวชน คนรุ่นใหม่ วัยกลางคนสามารถมีกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ได้ โดยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิสื่อประชาธรรม เชียงใหม่เขียวสวยหอม และสภาลมหายใจ หน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชน” ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ตัวแทนจากชุมชนโหล่งฮิมคาวกล่าว

ทั้งนี้ จะมีการเริ่มปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต่อไปอย่าง หนองพญาพรหม ต.ออนใต้ เป็นพื้นที่ต่อไป 

“6 โหม้ง โหล่งผญ๋า”  เป็นการที่ภาคประชาชน ชุมชน ใน อ.สันกำแพง ได้มีการร่วมกันสร้างพื้นที่ท่องเที่ยว หัตถกรรม วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ผลักดันเศรษฐกิจในระดับชุมชน ผ่านชื่อ “6 โหม้ง โหล่งผญ๋า” เป็นการนำร่องสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวในชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ โหล่งฮิมคาว, พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม, กองดีมีศิลป์, กาวจาวเขิน, พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก และกลุ่มหัตถกรรมและอาหารหนองพญาพรหม ซึ่งมีออนใต้ฟาร์มรวมอยู่ด้วย

และทางชุมชนได้มีการพูดคุยว่าจะร่วมกันจัดปฏิทินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 6 โหม้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้เข้าชมด้วย

สามารถดูแผนที่ของ 6 โหม้งโหล่งผญ๋าได้ที่นี่

Similar Posts