“เกษตรอินดี้ Organic farm” คือฟาร์มกุหลาบอินทรีย์ที่เกิดจากคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เป็นการทำเกษตรที่ไม่ใช่เเค่มีผลผลิตขายคนเดียวแล้วจบ แต่การทำเกษตรของเขาคือจะทำเกษตรอินทรีย์เป็นแบบอย่าง เป้าหมายคือเพื่อปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเเบบใช้สารเคมีในชุมชน มาทำเกษตรอินทรีย์ เรามีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขึ้นในชุมชน เเละพืชที่เราใช้ในการส่งเสริมชาวบ้านในชุมชนคือ การปลูกดอกกุหลาบอินทรีย์ นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สะท้อนการเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับบ้านเพื่อสร้างเสริมรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และด้วยสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีคนรุ่นใหม่ที่อยากจะกลับบ้านเพื่อกลับไปพัฒนาฟื้นฟูชุมชน

มาฟังเรื่องราวของ แนน-ชลธิชา ชูจิต จากนางพยาบาลสู่เกษตรกรคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับบ้านมาเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts