วิดีโอ: วาณิชชา ญาณะเหล็ก, พิรญาณ์ พันธุ์ดี, พงศ์ภรณ์ ภูมิพันธ์ /Youth Teller

เยาวชนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน ยกตัวอย่างปัญหาเรื่องขยะในโรงเรียน ที่มีการทิ้งแบบผิดที่ ไม่ถูกทาง เพื่ออยากสื่อสารจากโรงเรียนที่เปรียบเสมือนชุมชนเล็ก ๆ ที่เราทุกคนอยู่ในทุก ๆ วันให้เกิดการจัดการแบบเหมาะสม โดยชวนเริ่มต้นจากการทิ้งขยะแบบถูกวิธี สร้างสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมจากเรื่องเล็ก ๆ ในโรงเรียน เพื่อให้เกิด “โรงเรียนของเราน่าอยู่” ในแบบที่เราอยากใช้ชีวิตอยู่จริง ๆ


วิดีโอชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Activist Journalist ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)

Similar Posts