หนังสือการทำข่าวกับนโยบายสาธารณะเล่มนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมความรู้ประสบการณ์ของนักข่าวมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำข่าวมายาวนานนับสิบปี เช่น ประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ บรรณาธิการอำนวยการหนังสือพิมพ์มติชน ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และชูวัส ฤกษ์ศิริสุข บรรณาธิการประชาไทออนไลน์

พร้อมยังรวบรวมความรู้และหลักคิดจากนักวิชาการที่ให้ความสนใจงานด้านสื่อภาคประชาชนมา โดยตลอด เช่น อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ และนักการสื่อสารมวลชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.สดศรี เผ่าอินจันทร์ ทั้งนี้โดยหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่ ทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกระแสหลัก และนักข่าวไม่มืออาชีพทั้งหลาย แต่มีใจรัก ที่อยู่ในท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆ คุณอาจจะเป็นนักศึกษา เป็นครู เป็นข้าราชการ หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ ก็สามารถนำความรู้ในหนังสือเ ล่มนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

การจัดทำคู่มือดังกล่าว ประชาธรรม ได้มีการจัดทำกระบวนการฝึกอบรมการทำข่าวกับนโยบายสาธารณะให้แก่ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและ ภาคประชาสังคมในภาค เหนือ และส่วนหนึ่งของเนื้อหาในเวที ดังกล่าวได้นำมาจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่ แก่บุคคลทั่วไป เพราะเห็นประโยชน์ของสื่อมวลชนที่จะมีบทบาทในกระบวน การกำหนดนโยบาย สาธารณะ และเปิดพื้นที่ให้แก่ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน การกำหนดและตรวจสอบนโยบายสาธารณะ มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการทำข่าว บทความและรายงานพิเศษต่างๆ เผยแพร่ ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์จนถึงสื่ออื่นๆ เช่น วิทยุชุมชน เป็นต้น

ประชาธรรม

DOWNLOAD PDF

Similar Posts