คู่มือนักข่าวพลเมืองแบบมัลติมีเดีย เป็นการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการทำข่าวพลเมืองแบบง่าย ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และต้องการทำด้วยตัวเอง เรารวบรวมมาจากประสบการณ์ที่ทดลองทำบางส่วน และได้มาจากวิทยากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้ เราหวังว่าเมื่อคุณได้อ่านคู่มือเล่มนี้จบ จะทำให้มั่นใจและสร้างสื่อด้วยมือคุณเอง และเราเชื่อว่าเมื่อประชาชนผลิตสื่อด้วยตนเอง การกำหนดวาระของสังคม ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดได้ขึ้น

Similar Posts