สื่อประชาธรรมชวนร่วมงานเสวนาหัวข้อ “คลองแม่ข่าใสแล้ว น้ำเสียเมืองเชียงใหม่ยังไงต่อ?” ในวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ วัดหัวฝาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เมื่อพูดถึงปัญหาน้ำเสียเมืองเชียงใหม่ ที่ผ่านมาหลายคนจะนึกถึงคลองแม่ข่าที่เน่าเสีย แต่ปัจจุบันการพัฒนาคลองแม่ข่าจากหน่วยงานหลายภาคส่วนรวมทั้งองค์กรชุมชนในบริเวณนั้นได้ทำให้คลองแม่ข่าใสมากขึ้น และกลิ่นเน่าเสียก็ลดน้อยลงไปมาก จนปัจจุบันกลายเป็นแลนมาร์กสำหรับการท่องเที่ยวในเชียงใหม่ไปแล้ว

อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำเน่าเสียในเมืองเชียงใหม่จะหมดไป ​เพราะการที่เมืองยังคงขยายตัวประกอบกับหลังโควิดทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น สื่อประชาธรรมจึงร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในคลองแม่ข่าจัดงานเสวนานี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมกันหาทางออก และหารือเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมเสวนาได้แก่

  • วงกต โอวาทสกุล วิศวกรสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครเชียงใหม่
  • อำนาจ ฐิตศิริ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
  • ธีระ หว่องวัฑฒโน Operation Manager โรงแรมแทมมาริน วิลเลจ
  • อนันต์ ชัยคำกอง ประธานชุมชนกำแพงงาม
  • และ นันทา เบญจศิลารักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อประชาธรรม

รับชม 🔴 Live ได้ทาง Prachatham ประชาธรรม และ Lanner

📍 พิกัดวัดหัวฝาย https://goo.gl/maps/Q3PPRvQRTpyLY5jw8

Similar Posts