​วิดีโอ: กมลพร ภาคอุทัย และธัญญาภรณ์ ปันทะกา /Youth Teller

ชวนไปรู้จักชุมชนวัดต้นแก้ว ชุมชนเก่าแก่ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองยองในสมัยพระเจ้ากาวิละ สถานที่ท่องเที่ยวทางเลือกในลำพูน


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)

Similar Posts