เมื่อวันที่ 30 มกราคมและ วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2566) อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ได้นำทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่สำรวจและติด tag สุขภาพต้นฉำฉาตลอดสายเชียงใหม่-สันกำแพง

การสำรวจต้นจามจุรี ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง ครั้งที่ 1 (30 มกราคม 2566)

ผลสรุปจากการสำรวจต้นจามจุรี ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง ครั้งที่ 1 (30 มกราคม 2566) จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 8 คน และการแบ่งงาน แบ่งเป็นชุดติด Tag หมายเลขต้นและถ่ายภาพจำนวน 3 คน, ชุดวัดขนาดลำต้น บริเวณโคนต้นจำนวน 2 คน และชุดวัดระยะ drip line ทรงพุ่มรอบทิศทางจำนวน 2 คน

ผลการทำงานการปฏิบัติงานในเขต 4 พื้นที่ ได้แก่ ทต.ท่าศาลา อ.เมือง, ทต.สันกลาง อ.สันกำแพง, ทต.ต้นเปา อ.สันกำแพง และ 4. ทต.สันกำแพง อ.สันกำแพง ส่วนการนับจำนวนต้น แบ่งเป็นต้น หมายเลขคี่ อยู่ด้านซ้ายมือขาเข้า อ.สันกำแพง หมายเลขคู่ อยู่ด้านขวามือ จำนวนที่นับได้คือ ทต.ท่าศาลา หมายเลข 2-40 รวม 20 ต้น และทต.สันกลาง หมายเลข 1-11 (ยังไม่สิ้นสุดเขตแดน) หมายเลข 42-90 รวม 29 ต้น โดยใช้เวลาการทำงาน 2 ชั่วโมง ติด tag หมายเลข วัดขนาดลำต้น drip line ถ่ายภาพจำนวน 49 ต้น

การสำรวจต้นจามจุรี ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง ครั้งที่ 2

สรุปผลการสำรวจต้นจามจุรี ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง ครั้งที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูล สภาพลำต้น ทรงพุ่ม ราก และประเมินสุขภาพเบื้องต้น (6 กุมภาพันธ์ 2566)

ต้นสุดท้ายหมายเลขคู่ 282 ต้น หน้า ทต.สันกำแพง รวมจำนวนต้นหมายเลขคู่นับจาก ทต.หนองป่าครั่ง – ทต.สันกำแพง 141 ต้น ตอนนี้หมายเลขคี่ ติด tag ได้ 11 ต้นในเขต ทต. สันกลาง คาดว่าจะนับที่เหลือ จนถึง ทต. สันกำแพง ได้อีก ประมาณ 70-80 ต้น เมื่อนับรวมทั้งหมายเลขคี่และเลขคู่ประมาณ 220 ต้น

การสำรวจต้นจามจุรี ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง ครั้งที่ 2


ทั้งนี้ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย เคยทำงานวิจัยเมื่อปี 2555 ในหัวข้อ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นฉำฉา ถนนสายวัฒนธรรมเชียงใหม่-สันกำแพง อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน” สามารถหาอ่านได้ทาง shorturl.at/ikRW3

Similar Posts