เรื่องและภาพ รัชพล ศรีใส, สุธี ยอดหัวใจ, กฤษฎา ใจวงค์เป็ง, ศราวุฒิ พฤกษา และชูตะ เคียวตานิ/จากการลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

เราได้ไปที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำองค์การจัดการน้ำเสีย มาแล้วได้ไปฟังถึงปัญหาของน้ำเสียว่ามันเกิดจากอะไร เป้าหมายที่อยากเราเล่าคืออยากให้ทุกคนตะหนักรู้ถึงปัญหาและช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ว่าเขาจะอยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำหรือไม่ใกล้แหล่งน้ำก็อยากให้เขาช่วยกัน ใส่ใจและดูแลรักษาแหล่งน้ำ 

โดยจะเล่าแบบ เป็นภาษาเหนือ เล่าและให้ผู้อื่นคิดภาพตาม ว่าถ้าหากเราปล่อยปะละเลยถึงปัญหานี่ สิ่งที่ตามมาคืออะไร สุดท้ายนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนมาชมผลงานของเรา อยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงปัญหาของน้ำที่เน่าเสีย ว่ามันเกิดจากอะไรและทำไมมันถึงเกิดขึ้น อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสภาพน้ำและก็รักษาความสะอาดของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ

Similar Posts