“เราเป็นคนกำหนดราคา เราสามารถตั้งราคาเองได้ หากผู้นำเห็นความสำคัญ อยากให้เปิดพื้นที่ตลาดของเกษตรอินทรีย์ ต้องมีแรงจูงใจว่าทำแล้วมีรายได้ก่อน เรื่องปลูกแล้วไปขายที่ไหนเป็นโจทย์สำคัญ ปลูกมันเรียนรู้กันได้ แต่การหาตลาดมันยาก …เราเป็นสวนเล็ก ​ ๆ ที่ชาวบ้านสามารถทำตามเราได้”

ชวนรับชมเรื่องราว “เกษตรอินทรีย์ จากทางเลือกสู่ทางรอดยั่งยืน” ของ ผ่องพรรณ สะหลี เจ้าของสวนฮ่มสะหลี อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่เลือกทำเกษตรอินทรีย์ไปสู่ทางรอดที่ยั่งยืน ​​

Similar Posts