วิดีโอ: ณฐกร พลหินกอง /Youth Teller

เคยสงสัยไหมว่า อาหารที่ใกล้หมดอายุหรือมีตำหนิ มันจะไปอยู่ที่ไหนต่อ ชวนดูเส้นทางอาหารส่วนเกิน ที่มีกว่า 64% ของขยะอาหารทั้งหมดในประเทศไทย และอีก 40% ของอาหารเหล่านั้นยังคงรับประทานได้


งานชิ้นนี้เป็นผลงานผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Teller ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม (Prachatham Media Foundation) และสำนักข่าวลานเน้อ (LANNER News Media) โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Citizen Accountability for Local governance Media (CALM)


ณฐกร พลหินกอง

นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผู้ชื่นชอบการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดิโอ มีความสนใจด้านประเด็นทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน

Similar Posts