สื่อประชาธรรม ร่วมกับ The Goodcery เชิญชวนคนเชียงใหม่ที่สนใจเรื่องอาหาร และที่มาที่ไปกว่าจะมาเป็นอาหารจานหนึ่งผ่านเรื่องเล่าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการเรียนรู้เรื่องราวของอาหารผ่านกิจกรรม workshop ที่จะทำให้เราเข้าใจว่า อาหารที่เรากินอยู่ทุกวันมีเส้นทางการเดินทางมาอย่างไร ทำไมอาหารดี ๆ จึงหายาก ทำไมเกษตรกรถึงไม่อยากปลูกพืชผักอินทรีย์ ทำไมตลาดท้องถิ่น และร้านชำใกล้บ้านถึงหายไป แล้วเราในฐานะผู้บริโภคจะทำอย่างไรเพื่อให้เราทุกคนได้เข้าถึงอาหารดี ๆ ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เวทีสาธารณะ “อาหาร/เรา/โลก” พร้อมงานแจกรางวัลงานประกวดสื่อ “สิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น”

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00-19.30 น.

ร้าน The Goodcery (https://goo.gl/maps/oYxckX37zJXjbp8T6?coh=178573&entry=tt)

Similar Posts