วิดีโอนี้จัดทำโดย เยาวชนพลเมืองสันกำแพง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางก่อนเข้ามายังตัวอำเภอ เราจะเห็นต้นฉำฉาสองข้างทางซึ่งมีประวัติศาสตร์ไม่ต่างกับต้นยางนาริมถนนเชียงใหม่-ลำพูน เราเรียกถนนนี้ว่า ‘ถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง’ หรือบางคนก็เรียกว่า ‘ถนนสันกำแพงสายเก่า’ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการสร้างถนนเส้นใหม่ไว้ใช้สัญจรเพื่อตอบสนองกับจำนวนประชากรขยายออกนอกเมืองมากขึ้น​

จากการเปิดข้อมูลสำรวจเมื่อปี 2562 จากการสำรวจโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่, อาสาสมัครพิทักษ์ยางนา และเครือข่ายเขียวสวยหอม พบว่าจำนวนของต้นฉำฉำหรือจามจุรีบนถนนสันกำแพง (สายเก่า) มีทั้งหมด 203 ต้น บนพื้นที่ของตำบลหนองป่าครั่ง, สันกลาง, ต้นเปาและสันกำแพง อ่านต่อได้ที่ https://prachatham.com/th/node/11868

วิดีโอนี้จะชวนฉุดคิดถึงการดูแลต้นฉำฉาสองข้างทางที่จะส่งผลเชื่อมโยงกับการจัดการพื้นที่สีเขียวโดยรวมของอำเภอสันกำแพง โดยเราได้นำเสนอถึงการขยับขับเคลื่อนตั้งแต่ปี 2548 มาจนถึงปัจจุบันว่ามีวิธีการหรือวิธีคิดในการจัดการดูแลต้นฉำฉาอย่างไรบ้าง รวมถึงแนวทางการจัดการในอนาคต​

ชวนติดตามการขยับของพวกเราเร็ว ๆ นี้อีกครั้ง

envilocaleyes#envilocaleyes #ประชาธรรมชวนดู​ #มูลนิธิสื่อประชาธรรม​ #เยาวชนพลเมืองสันกำแพง ​#พื้นที่สีเขียวในเมือง ​#กองทุนสิ่งแวดล้อม ​#สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts