เปิดข้อมูลสำรวจเมื่อปี 2562 จากการสำรวจโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่, อาสาสมัครพิทักษ์ยางนา และเครือข่ายเขียวสวยหอม พบว่าจำนวนของต้นฉำฉำหรือจามจุรีบนถนนสันกำแพง (สายเก่า) มีทั้งหมด 203 ต้น บนพื้นที่ของตำบลหนองป่าครั่ง, สันกลาง, ต้นเปาและสันกำแพง ​

เมื่อจำแนกลักษณะปัญหาด้านสุขภาพพบว่ามีต้นที่มีเข้าข่ายสีส้ม ซึ่งหมายถึงมีอาการป่วยจำนวน 155 ต้น กล่าวคือมีลักษณะลำต้นมีบาดแผล มีโพรง ผุ มีเห็ดราขึ้น มีกิ่งแห้ง รากลอย ​

มากกว่านั้นพบว่าที่เหลือจำนวน 48 ต้น เข้าข่ายมีปัญหาสุขภาพสีแดง ซึ่งหมายถึงอาการขั้นวิกฤต โคนต้นถูกปูน คอนกรีต ซีเมนต์กดทับราก รากลอย มีกาฝาก มีโพรง ผุ ปริมาณกิ่งและใบมีน้อย ลักษณะโดยรวมทรุดโทรมอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน ​

เป็นที่น่าตกใจอย่างมากที่เราไม่พบต้นฉำฉาที่มีสุขภาพดี สีเขียวเลย จากการสำรวจเมื่อปี 2562 นั้น อย่างไรก็ดี เมื่อเรามีข้อมูลสุขภาพของต้นฉำฉา 2 ปีที่แล้วแล้ว เป็นโอกาสดีที่เราจะมาสำรวจต้นฉำฉาบนถนนสันกำแพง (สายเก่า) อีกครั้ง รอติดตามการสำรวจครั้งต่อไปของเรากัน 

หากสนใจหรืออยากติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องต้นฉำฉาสันกำแพง รวมถึงเรื่องการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองต่อ สามารถเข้าดูเว็บไซต์ของเราได้ตามลิ้งค์นี้ https://prachatham.com/th/category/envilocaleyes หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามภาพสุดท้ายได้เลย 

ข้อมูลจากเวทีสร้างพื้นที่สีเขียวโดยมูลนิธิสื่อประชาธรรมวันที่ ​ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโอท็อปโรงเรียนสันกำแพง สำรวจข้อมูลเดือนกันยายน 2562 โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่, อาสาสมัครพิทักษ์ยางนา และเครือข่ายเขียวสวยหอม​

envilocaleyes#พื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ​ #envilocaleyes ​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts