“เห็นเชียงใหม่ด้านที่ดีมาตลอด พอได้ไปเจอแบบนี้ก็เห็นปัญหาของเมือง เห็นความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนมาก เรามองว่าเขาควรจะมีคุณภาพชีวิตได้ดีมากกว่านี้”​

เสียงสะท้อนจากเยาวชนที่ได้เข้าร่วมการ workshop การสื่อสารรณรงค์ “เยาวชนพลเมืองขยะ-น้ำเสีย คลองแม่ข่า” จัดเมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) การ workshop ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน มองเห็นพื้นที่จริง และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ผ่านมิติต่าง ๆ เช่น ขยะ น้ำเสีย และคนจนเมือง, สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการ การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้แก่กลุ่มเยาวชน และเพื่อให้เยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการเป็นนักสื่อสารสารรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ขยะ-น้ำเสีย และขับเคลื่อนเป็นกลุ่มเยาวชนพลเมืองเชียงใหม่  

เยาวชนที่เข้าร่วมมาจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่สนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ อยากจะมองเห็นสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน และอยากจะสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย

โดยกิจกรรมช่วงอบรมในวันแรก เป็นการบรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารเชิงรุก และการคิดแคมเปญเพื่อรณรงค์ปัญหาสิ่งแวดล้อม” โดยอาจารย์รจนกร แบ่งทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และช่วง “ชวนมองภาพเมืองเชียงใหม่และการคิดแผนสื่อสารและรณรงค์” แบ่งกลุ่มนำเสนอและแลกเปลี่ยน โดย วิเชียร ทาหล้า กลุ่มกรีนเรนเจอร์ นอกจากนี้ยังมีการช่วยเติมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะ-น้ำเสียในเมืองเชียงใหม่ โดยทีมประชาธรรม ก่อนที่จะพาไปลงพื้นที่จริงในวันที่สอง

กิจกรรมในวันที่สอง เยาวชนจะได้ลงพื้นที่ทั้ง 4 พื้นที่ที่สะท้อนภาพการจัดการของเมืองเชียงใหม่ ในเรื่องขยะ-น้ำเสีย ทั้งโดยหน่วยงานรัฐ, ภาคประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการ ได้แก่ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครเชียงใหม่, ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนา, ชุมชนกำแพงงามริมคลองแม่ข่า และโรงแรมแทมมารีนวิลเลจ หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอแผนงานสื่อสารรณรงค์ที่อยากจะขับเคลื่อนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนพูดคุยกันต่อไปเพื่อให้เยาวชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองเชียงใหม่

Similar Posts