หนังสือ “คู่มือการทำข่าวเมกะโปรเจกต์” เล่มนี้จะเป็นคู่มือสำหรับนักข่าวมือใหม่ ทั้งที่อยู่ในวงการสื่อมวลชนกระแสหลัก และนักข่าวไม่มืออาชีพทั้งหลาย แต่มีใจรักในการทำข่าวภาคประชาชน คุณอาจจะเป็นนักศึกษา เป็นครู เป็นข้าราชการ หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่อยู่ตามท้องถิ่น ก็สามารถนำความรู้ในหนังสือเล่มนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้

Similar Posts