ปัญหา “ภัยพิบัติ” กำลังกลายเป็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่า สินามิ ฯลฯ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกระทบต่อชีวิตผู้คน ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสร้างปัญหาสังคมตามมาอย่างมากกมาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัญหาภัยพิบัติจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่การจัดการกับปัญหาภัยพิบัติของประชาชนก็ยังไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าไรนัก เราเห็นความสำคัญของการสื่อสารของนักข่าวต่อกรณีปัญหาภัยพิบัติ ที่ไม่ใช่เพียงการรายงานข่าวสารเชิงปรากฎการณ์ ตัวเลขความเสียหาย และสร้างสีสันของข่าวเท่านั้น แต่เราอยากเห็นการรายงานข่าวสาร การสื่อสารที่นำไปสู่การเรียนรู้ของประชาชนด้วย

Similar Posts