หนังสือ “แกะดำ ทำข่าว” เล่มนี้ แปลกกว่าเล่มอื่น ๆ ตรงที่นำเสนอขชีวิตการเป็นนักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการและนักเขียนทั้ง 6 คน ด้วยการเล่าเรื่องผ่านบทสัมภาษณ์ในสไตล์เป็นกันเอง ราวกับว่าการทำงานหนังสือพิมพ์ไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด ที่จริงแล้ว เมื่ออ่านระหว่างบรรทัดจะเห็นว่าแต่ละคนล้วนเป็นผู้ที่ทำงานอย่างหมั่นเพียรและมีความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่

Similar Posts