หนังสือ “โลกาภิวัตน์ปะทะท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมบทความต่าง ๆ ที่เคยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.localtalk2004.com (ขณะนี้ ปิดตัวลงแล้ว) ของโครงการสื่อสารแนวราบจากคนทำงานสื่อทางเลือกหลายคน ที่จริงจังกับการติดตามความเป็นไปของโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงบทเรียนต่อหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ และกำลังจะเกิด หรือเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองเรา ด้วยการเขียนเชิงบทความ สารคดี และสกู๊ป ทำให้เรื่องราวของโลกาภิวัตน์ที่ซับซ้อนถูกย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อมทั้งมีข้อมูลเชิงสถานการณ์ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและเท่าทันกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

Similar Posts